“Bazı mekânlar insanlar gibidir: bazıları parlar, bazıları parlamaz.” The Shining (1980)

Seri Filmler